ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α' & Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α' ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Ξεκινάμε με την ανάρτηση βοηθητικών ερωτήσεων - απαντήσεων σε θέματα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α' ΕΠΙΠΕΔΟΥ που θα φανούν  χρήσιμες στους συναδέλφους άμεσα (Μάιος-Ιουλιος 2011). Οι πηγές αναφέρονται στα κείμενα
Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία

Υ.Γ.: Σκεφτείτε το περιβάλλον και αποφύγετε τις εκτυπώσεις. Κατεβάστε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και προσπαθείστε να κάνετε ανάγνωση από το ηλεκτρονικό κείμενο. Αν δεν τα καταφέρνετε για οποιοδήποτε λόγο προσπαθείστε να εκτυπώσετε δύο ηλεκτρονικές σελίδες σε κάθε σελίδα Α4.